Reflections


On this directory I keep discussion documents available, some of them are not mature and some in Swedish

Scots pine genetics publications 1990-2007+

Wolves in Sweden (In Swedish)

Frötäktsutredning, seminar in English relating to seed stands, seed collection areas and regulation around

GMO reflections

Reflections and activities related to TREEBREEDEX

Frökällor för marginella arter (ädla lövträd)

Seedling seed orchards in India

The EU commission for elephants

Entertainments

Successful trees;

Experiences from webdiscussions (2005 and forwards)

Effort to carry out a web-discussion about seed orchards, it turned out to be about pollen contamination

Plan för långsiktig förädling

Deployment in south US pine plantations

Skäl för samhället att engagera sig i fröplantager 

Föredragning Skogsstyrelsen maj 2002 om skälen till nya fröplantager

My relation to Wahlund

Skogsbrukets forskningsbehov 2006

Limits to what can be achieved with forest tree breeding

Reflections on the tsunami late 2004

Genetikdöd, föredragning maj 2002

Motivation for forest genetics

Internet resources for basic genetics  Text books in quantitative and population genetics

Kortare omloppstid i skogsbruket

Seed production areas

Särplockning Särplockning i fröplantager diskuterades med Skogsstyrelsen och en del andra (bl a Erik Kjaer)

Status number in the forest

Sampublicering SkogForsk - SLU 1999-2001

Sampublicering SkogForsk - SLU 

SLU abandons field trials!!!

Om doktors utbildning (från en föredragning)

Last edit 10-03-13