The IUFRO WP on breeding theory and progeny testing opened a discussion forum early December 05.

http://iufro.uncronopio.org/forum

after a month no contribution was registered….

 

Comments on EFI’s GMO webdebate from a collegue:

 “As me, who have nearly 25 years of experience of computing, found this service to be illogical and cumbersome, I just can't imagine how many other visitors there might be who have simply given up.

The complex registration procedure may be a well-thought plan to exclude those who are not smart enough (which is proved!) to participate the GM discussion…

…I got some more invitations to check my personal messages at the GMO discussion site but I am still not able to log in no matter what.  I've given up.”

 

Comment from another webdebate manager:

”skeptiska hållning till att satsa på diskussionsfora, som för att

fungera dels kräver en väldigt aktiv moderator och dels ett väldigt

kontroversiellt/engagerande ämne för att inte debatten snabbt ska

dö ut, med bara några få personer som postar inlägg.

Men det finns hos många helt klart en övertro på detta. Så

uttrycktes exempelvis ... att det saknas ett

chat-forum, och vår styrelse beslutade därefter, med samma

entusiasm, att ett sådant måste skapas.

Intressant nog har så gott som ingen i styrelsen registrerat sig för

det diskussionsforum de själva drivit fram.”

 

At least two persons contacted the one technically responsible about different technical difficulties, but no-one got a reply.

 

Jag har varit involverad i några IT-debatter sista halvåret (och varit på en IT-konferens samtidigt som JEH som kanske enda icke IT-nörd från Sverige)

 

1)       Min fakultets framtida strategi, initierad av Erik Sundström. Resultat: Den enda som gjorde inlägg var Dag Lindgren (man måste tillhöra fakulteten för att ha behörighet). https://arbetsplats.sfak.slu.se/Strategi/Lists/General%20Discussion/AllItems.aspx

 

2)     GMtrees, initierad av Europeiska SkogsForskningsInstitutet (EFI), bl a JEH har bidragit till underlaget. Man måste ha en lösen som man får om man säger att man tillhör ett anslutet institut (många som jag har fått den ändå med uppmaning att gå in och sprida lösen inom organisationen. Resultat: Den enda som gjorde inlägg var Dag Lindgren.  http://www.efi.fi/members/gmtrees/

Mina inlägg står på: http://daglindgren.upsc.se/Reflections/GMODebateEFI.htm

 

(Den som tittar nu hittar nog fler som gjort inlägg, men det är bara att jag berikade diskussionen med några alias)

Dessa iakttagelser föranleder mig att tänka efter och jag tycker nog några andra borde göra det också. Det är uppenbart att denna typ av IT förmedlade diskussioner har en enorm potential att utvecklas till något positivt och kreativt, varför sker inte detta?

 

Jag tror att mycket av förklaringen ligger i själva tekniken, bl a att de som tekniskt kontrollerar systemen och ger råd till de som använder dem t ex prioriterar sekretess och kontroll framför användarvänlighet. Det vore önskvärt om detta utreddes, eftersom samhället berövas ett kraftfullt hjälpmedel genom att IT inte utvecklas så att det kan användas på ett effektivt sätt. Fast å andra sidan är svårigheterna så uppenbara att de nog beror på något annat än att de inte är utredda. Den konferens jag var på med JEH hjälpte mig att övertyga mig om det, det är mest tekniker och entusiaster som talar med varandra om hur bra de är, användarsvårigheter kommer inte fram. IT folk har vanligen oanvändbara förklaringar typ utbildningsbehov, otillräckliga resurser till IT-avdelningen....

 

Men det måste också finnas förklaringar i de humana organisationssystemen. Man kanske tycker öppen demokratisk debatt är ett meningslöst eller ivarjefall ineffektivt sätt att påverka? Reflekterar det bara mentaliteten hos europeiska skogsforskare eller ligger det djupare? Varför är det omöjligt att få tankeutbyte till stånd utan kostnads och tidskrävande resor – eller är det i själva verket så att resor görs av andra skäl och tankeutbytet inte är mer omfattande än på nätet fast detta inte inses, eftersom det är sämre dokumenterat? Eller är det enda detta dokument visar att Dag Lindgren är en abnorm avvikare?

 

Ytterligare erfarenheter:

 

3)       En liten debatt jag initierade själv om pollenkontamination i fröplantager. Denna kan också ge underlag till deprimerade kommentarer och ger mig en inblick i de stora svårigheterna, men i skenet av 1) och 2) måste jag betrakta resultatet som helt lysande med hänsyn till att det bara är 40 personer som fått länken, https://arbetsplats.genfys.slu.se/TreeBreedingBook/, och ca 8 av dem har gjort inlägg. Felet var inte att jag inte kunde få kontaminationen diskuterad utan det funkade dåligt tekniskt och att intresset svalnade när jag försökte vidga diskussionen. Jag har nu själv raderat ut debatten, men det finns en redogöreselse för den som jag gärna ger länken till åt den som är intresserad.

 

4)      SASNET has now started a discussion group forum for its members, called SASNET group. Like other yahoo groups, communication is based on e-mails, but messages are also available for registered group members through the web page http://groups.yahoo.com/group/sasnet_group/. Register now and participate in the discussions with other SASNET members. http://groups.yahoo.com/group/sasnet_group/join SAS mean Southern Asian Studies and I am interested in that because I have a cooperation with an Indian group and that is partners in that. I tried to join but first it was very strict on username so when I got something it was something I would never remember and when it wanted me to read something I could not, so I gave up registering (it was not that important).

 

Jag försöker resa debatter även på email, börja debattera något med några. Det senaste fallet är aspförädling (”förädling av marginella arter”). Ganska sällan blir det vad jag tycker är livaktiga debatter, men ganska ofta blir det någon form av bestående resultat (som en uppsats av mig).

 

 

Andra iakttagelser

Det finns fem andra arbetsböcker under institutionens hemsida, men ingen av dem är jag behörig till (dvs idén med arbetsböcker verkar vara att hålla tillträdet begränsat till en liten exklusiv krets). Istället för att direkt komma bort från försöket är det en lite otydlig procedur.

 

SkogForsk har (bl a) en plantageweb med inslag som man måste ha behörighet för. Det funkar hyggligt men det är ändå ganska mycket olika knappande och tantgentarbete innan jag kommer in.  

 

Matti har skött FORESTGEN där man kan sända meddelanden till 500 skogsgenetiker. Debattförsök har i allmänhet gått dåligt även om det förekommer glimtar någon gång per år där det växlas 3-4 repliker. FAO har en debatt om GMO som går hyggligt, det har även varit om SkogsGMO. Antalet europeiska och svenska deltagare var dock mycket lågt. Wikipedia kanske är ett verktyg som vi skulle använda mer även professionellt som ett debattredskap, den verkar funka bra i den mer allmänbildande sfären.

 

Jag för många ”personliga emaildebatter”, dvs diskuterar nått med ca tio andra (just som jag gör nu). Typiskt blir det ett ganska litet gensvar i förhållande till nedlagd tid och energi, men ändå en viss konstruktiv respons och känns som det för framåt och är meningsfullt, men ändå ganska segt. Jag initierar 65% av de debatter av den typen jag är med i.