Seed orchards

This default file is outdated and replaced by an index file, it will soon be removed with the connected directory!

This is mainly a collection of links related to seed orchards. One of the target group of these pages was a Swedish speaking auditorium and many links are to Swedish documents, but many enough are in English and of international interest to write partly in English (Swenglish). Sorry for that IT trouble and also frequent change of links cause problems. I care to update seed orchard pages more than other pages as my seed orchard carrier is not over.

There are other webpages with seed orchard links on this web, first I list the most important:

Additional seed orchard links 1___
Additional seed orchard links 2___
Västerhus seed orchard__
Dag Lindgren” seed orchard

Swedish seed orchard research seems in top of the world!

There was a seed orchard conference in Turkey in May 2012 with around 60 participants from 20 countries. Four were Swedes, and they presented 6 of 30 lectures. Two swedes were session chair men of 8!

Each fivth year IUFRO (the equivalent to UN for forest research) shares awards for the best doctoral works in the world since previous congress. August 2010 this award was given to Finnvid Prescher for his seed orchard doctoral work at SLU about seed orchards and 2005 Kyu-Suk Kang got the award for doctoral work on seed orchards at SLU. Details here! __

Finnvid Prescher presents his thesis in China__

PhD thesis by Finnvid Prescher___
__Short pedagogic summary

In August 2010 IUFRO had its world-congress at Seoul. There were three oral presentations about seed orchards, all by Swedish participants and seven posters (no Swede presented a poster).

Svenska fröplantager beskrivs på Wikopedia, vem som helst kan göra tillägg eller ändringar! There is also a version in English Wikopediea, where Swedish work has a dominating role.

Skogforsk har på regeringens uppdrag gjort en utredning som visar att efterfrågan på förädlat material är större än tillgången! Jag har inom ramen för detta skrivit bilaga 5 om genetisk variation som ju är en mycket viktig aspekt i diskussionen om fröplantager. Det är möjligt denna bilaga kommer att utvecklas till ett självständigt dokument i vinter.

Skogsfakta 2008-2 Lindgren D and Prescher F Bättre fröplantager för Sveriges framtid.

Ett lunchföredrag på UPSC av Dag Lindgren om fröplantager

An overview of the Swedish seed orchard program: Lindgren D, Karlsson B, Andersson B & Prescher F, 2008. The Swedish seed orchard program for Scots pine and Norway spruce. In Lindgren D (editor) Proceedings of a Seed Orchard Conference, Umeå, Sweden, 26-28 September 2007. pp 142-154.__

__Det har bildats ett IUFRO WP fröplantager, dvs en internationell arbetsgrupp som arbetar med fröplantagefrågor som en uppföljning till en fröplantagekonferens i Umeå 2007. Denna nya organisation möttes i Korea i början av augusti 2009 och i Turkiet maj 2012, nästa möte planeras till 2015. Deltagandet var tillräckligt stort för att organisationen skall överleva..

En mycket relevant svensk länk är till Skogforsks TreO sida __

Ytterligare länkar för de mest intresserade aktörerna, vissa länkar med nyhetsvärde kanske flyttas till denna andra sida när de blivit gamla, andra betraktas som lite specialiserade.

Seedorchard manager, a place with EXCEL programs concerning seed orchards_

__Fröplantagebilder __

_Särplockning  - eftersom intresset för särplockning i svenska plantager och halvsyskonfamiljeblock ökat har jag gjort en sida om detta

Västerhus etc. - eftersom en del projekt omkring denna fröplantage kommit igång finns en särskild sida om denna plantage

.__Fortsättning på fröplantagesida

Det sägs att det skall skrivas en internationell bok om fröplantager (ansvarig Milan Lstiburek).

 

Tyvärr fick jag datatrassel med länkarna vid systembyte, länkarna uppträder inte så snyggt som de borde och ibland på fel ställe. Dessutom har aktörer (Skogstyrelse, Skogforsk, SLU) för vana att ofta byta länkar. Med hänsyn till det begränsade intresse skogsbruket har för detta ställe och att jag är pensionär så anstränger jag mig inte maximalt för att komma över dessa IT trassel som orsakar mig väldigt mycket och frustrerande merarbete ändå. Dessutom har min web bytt server

Last edit 13-10-13