Seed orchard pictures

Några bilder från fröplantager eller med anknytning till verksamheten
Storleken är ofta nedbantad, jag har ofta original som är 10 ggr så många pixel

Dag Lindgren i Skaholma Dec 08

Till Torgny Bergström fröplantagebilder

Alvik05

Östteg G2 2005, kal - before planting

Skaholma 2005 - old pine

Lagan 2004 - Norway spruce cutting

Kottanhopning på ymp i Turkiet  ("frögurka")

P Pinaster, kottskörd i spansk fröplantage - cone harvest in Spain

ModellfröplantageDrögsnäs - very dense seed orchard

Skörd i granfröplantage från Curt

Västerhus02 - my love!

Skall det bli en ny plantage här? The decision makers are thinking about a site at Sya 05, will there be environmental protests here?

Tips för skörd av högt belägna kottar - a tip for those harvesting high up

Finska fröplantagebilder (from Finnish picture show)

Slovensk ekplantage (Slovenian oak seed orchard from Davorin Kajba)

Pinus nigra mail flowers. From Jan Kowalczyk) The picture is taken early morning, so the light is fresh and interesting bright water drops are visible. In Poland where are 23  seedling seed orchard of European Black Pine (110 ha). They are located mostly on the south but one is also in Gdansk region. The purpose is to provide seeds for the forests located on the urban area more polluted where Scots pine do not perform as good as Pinus nigra.

Fruits from form Nebi Bilar

Bild vid entren till svensk fröplantage