Continuation of seed orchard page.

To “Dag Lindgren Award”

Ingång familjeskogsbruk med sticklingar När man gör sticklingar kan fröplantager vara en plats där man kan få utgångsmaterial och det är också en viktig referens att jämföra med när man diskuterar nyttan av vegetativ förökning.

Internationell konferens om fröplantager i Umeå 26-28 September 2007 ______
Konferensskrift finns på http://daglindgren.upsc.se/Umea07/ZProcFinalFeb08.pdf _____

Ola Rosvall tilldelades vid Skogssällskapets 100-års jubileum i juni 2012 dess minnesutmärkelse!

Föredragningar/föredrag/posters:

Size of target area and clone variation, lecture Dag L 08 __

Länk till en sida på SkogForsks web där vinster förutses för existerande plantager på valfri odlingslokal! ___
Skäl för samhället att engagera sig i fröplantager - Skrivelse 2002
Föredragning Skogsstyrelsen maj 2002 om skälen till nya fröplantager
Motiv för skogsträdsförädling från 2001, som står sig bra idag!
Pressrelease om fröplantager efter Skogsfakta och Finnvidds avhandling

Exkursionsdokument om fröplantager och fröplantager omkring Umeå flygfält 

Norska skogsfröverkets hemsida  __

 

Last edit 131011