Särplockning

Särplocknig, reflektioner av DL från 2000
inklusive formler

Det finns arbetsark som bland annat kan användas för att utvärdera effekterna av särplockning, en ingångssida är: Orchard Manager(SeedBV)

Speciellt arbetsarket:
http://daglindgren.upsc.se/Breed_Home_Page/Orchard_manager/ORCHARD_MANAGEMENT_2003.xls

Om alla moderkloner är lika representerade och det finns ett oändligt antal faderkloner så blir "statusnumber" 4*antalet mödrar, för att gå ned till 20 blir det alltså 20/4 =  5.

Högre tillväxt med offensivt utnyttjande av tallfröplantager (Skogforsk rapport)

Balansen mellan produktion och genetisk mångfald (SLU-Skogsfakta)

Arbetsark och något om deras funktion för särplockning när kloner har olika antal rameter
Abetsarket "advanced" har funktioner för varierande klonfertililitet (CV och sib coeff). Om rametantalet varierar och ett värde för CV används som input så kan det ses som ekvivalent till variation mellan rameter med samma fertilitet. I praktiken varierar fertilitet både mellan kloner och pga varierande rametantal, så man kan överväga att slå ihop dessa två variationer. Arbetsarket "orchard deployer" har en särplockningsfunktion. Jag har i april 2009 utvecklat "selective harvester" som skall säga vad det blir när man särplockar vissa kloner i en plantage där rametantalet är känt.

 

Halvsyskonblock

Ett specialfall av särplockning är att skörda klonvis och använda halvsyskonblock i faktiskt skogsbruk. Därför så inför jag dokumentation om detta!

Vad som i första hand dokumenteras är sydstatstall där nu det tillämpas på 75% av planteringen. McKeand presenterade en dagsaktuell sammanfattning vid fröplantagekonferensen i Umeå, bidraget till konferensskriften länkar jag till här.

De amerikanska erfarenheterna av "halvsyskonskogsbruk" (mm) sammanfattar jag på
http://daglindgren.upsc.se/Reflections/REFLECT/USDeployment.doc
och
http://daglindgren.upsc.se/Froplantager/PlantAktuellt03DLManus.doc

Projektförslag i anslutning till halvsyskonfamiljeskogsbruk avslagen hösten 2008

Diskussioner omkring Västerhus

Jag tar också upp ämnet i en reserapport från en studieresa i USA hösten 2006

Regler och Skogsstyrelsen

En ingång till materialet på Skogsstyrelsen är:
http://daglindgren.upsc.se/Frotakt/ReglerStambrevAnvisningar.htm
obs skogsstyrelsens författningssamling, det behövs speciella stambrev för särplockning, rikslängden för fröplantager är på
http://skogsstyrelsen.se/episerver4/dokument/sks/fakta/fop/rikslangd/070831/fröplantager.pdf
Det finns (i slutet av 2007) t ex stambrev för särplockning av 10 kloner från T1 och 15 kloner av Klocke. Det lägsta stambrevet är Domsjöänget 411 med 8.

Västerhus seed orchard

Västerhus ter sig nu som ett viktigt försöksobjekt, inte minst för halvsyskonblock. Därför börjar jag nu denna sida med Västerhusrelaterat material.

Västerhus fröplantage har en egen sida

Powerpoint med Västerhusrelaterat material

Sist editerad December 08