More seed orchard links

En tidigare inte uppdaterad version av rikslängden och importstatistik kan nås på
http://daglindgren.upsc.se/Documentations/Reproductive_materials/Reproductive_Material.htm

_Fröplantager i Norrland

__

__A webplace about seed matters

__A US link with much material about tree genetic, improvement, seed and nurseries including Proceedings of the Southern Forest Tree Improvement Conferences

En sydsvensk plantfirmas hemsida http://www.ramlosaplant.se/

En helikopterlänk: http://www.dalarnastidningar.se/nyheter/gagnef/article249283.ece

Granfröproduktion. En utredning från 1992. Huvuddelen. Appendix 6 om lågprisalternativ till fröplantager

Fröplantageartikel på svenska på Wikopedia

En länk om fröodling för köksväxter, kanske inspiration för skogsträd http://www.froodling.se/pdf/froodling1.pdf

Torgny Bergström har dokument om fröplantager och är en resurs  

Dag Lindgren har utrett frötäktsfrågor, bland annat finns en analys av rikslängden, och aktuell plantproduktionsstatistik

Nordiska GENresurser och Mangfald är en årlig samling korta (1-2 sidor) och populära artiklar om ämnen med anknytning till genresurser i de "nordiska" (nordeuropeiska) länderna reps en årsbok. Där ingår också skogliga artiklar (t ex om förädling).
Volymen kan laddas ner i engelsk eller skandinavisk version. DagL skrev i "Nordic Genresources 2006" om fröplantager baserat på ett föredrag vid Frostavallen-mötet och senare om fröplantagemötet.

American organisation concerned with seed questions: http://www.rngr.net/

En naturvårdsida, jag kan inte hitta något angrepp mot fröplantager, vilket antyder att det betraktas som en godartad företeelse ur miljösynpunkt

En finsk fröplantage som har nämnvärd betydelse för Sveriges skogar är granplantagen Svartbäck.   

 Länk till finsk-svensk frödag, en del fröplantagefrågor avhandlas 

In British Columbia some seed orchards characteristics including effective population size (“status number”) are used operationally.

Lågbudgetförädling och frökällor för ädla lövträd, i första hand ask.  Ett internationellt möte om lågbudgetförädling: Small scale breeding and genetic conservation, Antalya -Turkey, October 9-13, 2006

Tellalov, Yordan (2006) Relative female reproductive output of grafted Scots pine (Pinus sylvestris) clones planted on different places.   Examination work which indicates that reproductive output varies so ranking estimates become unreliablet.

Finnvid Prescher and I made a study journey to USA for studying seed orchards in September 2006. Några av våra intryck finns här. In connection to that I made a webpage  som också tar upp en del fröplantage-relaterad diskussion. A relevant travel report by a theme from BC visiting mainly Georgia in 2000. Det finns två "PlantAktuellt" om SE USA och Sveriges inflytande, en av Gunnar Jansson och en av Dag Lindgren. In SE US they often deploy seed orchard harvests clonewise, the practice is described and evaluated
About seed sources of southern pine

En diskussion om tidsavståndet till vinst.
It has been discussed to renew the pine seed orchard Gotthardsberg, I wrote a discussion and documentation in connection with that
We discuss how to renew a seed orchard including topgrafting;   ____
Toppympning (in Swedish)    

I suggest we start experiments immediatly with top-grafting to get experienc of this technique to replace bad genotypes with good in existing seed orchards. Gotthardsberg may be a good candidate for pine and G3 Multrå for spruce!

The reproductive biology of Pinus contorta

How to climb a tree? http://www.fs.fed.us/treeclimbing/   ___

Here I have a honory clone page meant for those who are holders of honory clones

Gamla listor på svenska tall- och granplantager

Sist editerat 13-10-16