Utvidgad lista dokument omkring artdatabanken och behov av Naturtyper

Brev till ”SLU miljö-övervakning” 141118     Mail till SLU 141118 och SLUs svar 141123

Brev rörande artdatabankens skogliga publicering – vetenskaplighet – historiesyn - objektivitet 141130

Inlaga till skogsstyrelsens referensgrupp levande skogar 141205   

Om hur man omvandlar skogstyper till naturtypen taiga som det finns för lite av. Men mycket gäller allmängiltigt för omvandling till Naturtyp.

 

Jag kanske väckte den sovande tigern med min förfrågan till skogsstyrelsen 141027, här är skogsstyrelsens svar inklusive min fråga 141107. Mitt seriösa intresse vara då bara att få veta hur skogsstyrelsen hanterade ett ärende som ingen på skogsstyrelsen vid förfrågan via många personliga kontakter inte verkade veta något om.

Fil ”mer.htm” i Naturv Sist editerat 141218