När klimatet blir varmare…

Last edit 20150531

Eftersom Skogforsk gör klimatanalyser i samband med barrträdsfunktioner gemensamt med Finland och siktar på uppdatering av Skogforsks sortvalprogram Valskog så sammanfattar jag en del info från denna web och i någon mån från andra källor. Eftersom jag tänkte på dessa frågor för 7-5 år sedan och det framstår som klarare idag att det verkligen är en ”global warming” av väsentlig ekologisk betydelse på gång bör mina resonemang uppdateras något. Framtiden är osäker och det kan vara en större fara och ett större ansvar att överskatta en osäker utveckling än att underskatta den, och den svenska skogen tar nog större skada om man vid val av skogsodlingsmaterial överskattar förändringarna än om man underskattar dem. Men eftersom förändringarna inte verkar bromsats upp och 2014 var det varmaste året någonsin registrerat och koldioxidhalten nu definitivt och för minst hundra år framåt tycks nått högre nivåer än på millioner år så rekommenderar jag anpassningen av skogsodlingsmaterialet görs något större än jag rekommenderade 2007-2010.

Länkarna rör inte bara effekterna av uppvärmning och hur de skall mötas utan också en del om ”genetic flexibility” som borde byggas in på kunskap direkt och Valskog. En fröplantage är en frökälla som har en något vidare adaptibilitet än en proveniens och detta borde beaktas.
Bidrag Dag L en diskussion 141209. Bidraget (som jag inte betecknar som välövervägt) ges här, .

Den senaste rapporten från SMHI med flera 2014

 IUFRO World conference in Korea 2010 An oral presentation about a warmer climate.
 Seed orchards in a warm future. Lindgren, Dag, Westin Johan. (The Forestry Research Institute of Sweden, Sweden), Prescher, Finnvid

Abstract Lindgren D, Westin J & Prescher F 2010. Seed orchards in a warm future. International Forestry Review 12(5) page 5  .pptx presentation.  The presentation is on the IUFRO web as a .pdf file but some of the animations are lost when making it .pdf.

Detta var inte min enda medverkan men ”den högst rankade”. Jag är den enda svensk vars föredragning återfanns på IUFROs hemsida. Jag stod för hälften av SLUs presentationer på den här nivån om man räknar min belönade doktorand till SLU. SLU hade således anledning att känna sig stolt över mig.

 Seed orchard Conference in Korea 2009

Lindgren D. Global warming and seed orchards with special reference to Sweden  Link to abstract  pp 30-31  Link to draft to powerpoint presentation. Link to submission to proceedings

TREEBREDEX
Hann Münden 2009 Meeting
Delineation of breeding zones

Powerpoint show 
Abstract Swedish targets (this is a summary about Sweden not of interest for those who knows)
  Abstract Warming 

 The Madrid Meetings Adaptive Traits Needed for Breeding Zones Delineation  25th - 26th February 2008
Presentation: Dag Lindgren :Targets in Swedish Tree Improvement of Scots pine and Norway spruce. Sweden uses targets and target areas rather than fixed zones. 
Abstract
PowerPoint show   Here I am for the first time convinced it will be a warming and we should be prepared. My immediate recommendation is to adjust altitude 50 m downwards for seed orchard deployment and long term breeding, while thinking long-term, thus new rules before 2020. As the temperature did not raise 2000-2013 I think the 50m rule can be enforced for that time.

Plasticity Adaptation in Forest Trees  Madrid (Spain), 27th - 29th February 2008
Dag Lindgren: Modelling the performance over a range of sites using genetic flexibility (plasticity). A method and program for analysing and evaluating the quantitative consequences of zone size and width of genetic components for a plantation material by aid of the Cauchy function and a parabolic approximation was made and application for Scots pine in Sweden was presented. An analyses of "Planters guide" was presented using genetic flexibility.
Long abstract
   
PowerPoint show 
Site Nr&Range  link to a place where I have an EXCEL sheet for the calculations....

Dags tempsum arbete på http://daglindgren.upsc.se/Breed_Home_Page/Temperature/TEMPPRED_Menu.htm    och den resulterande rapporten på http://daglindgren.upsc.se/Breed_Home_Page/Temperature/TEMPSweFin.doc 

Lindgren, Dag 1994. When do temperature events take place in Sweden and Finland? Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi. Arbetsrapport 51. ISSN 0280-7998.  The report was printed in August 1994. The report is available on file and I offer it at the same directory as TEMPPRED. It comprises tempdata evaluations for individual major meteorological stations in Sweden and Finland. The report was initially in WordPerfect, but I have transcribed it to Word. IT could have treated the electronic copy of the report better. The correlation between the TEMPSUM of the report (built only on month averages for all Swedish and Finnish stations) has a correlation of r=0.9994 of Perttuu tempsum, thus it is possible to get the same information much cheaper.

Some sentences from the report: “An inspection of Table 1 suggests that at most stations the temperature maximum appears close to July 15, thus around 25 days after astronomic midsummer. Actually, the stations are remarkably similar in that respect. Localities close to or in big waters (lighthouses) are 5-12 days later. It seems as south Sweden was a few days later. That eg TS-values have been calculated using identical and compatible methods in Sweden and Finland means that a bridge is built which makes joint analyses and mapping possible. Differences between Sweden and Finland cannot be explained by technical differences in calculation methods.

The report give the date of maximum temperature for each station, thus a measure of continentality. As the columns are gone and the table heads somewhat confusing it is at first a little complicated to find the max dates (e.g. 722), but they are certainly retrievable. This continentally measure is unlikely to change after 1991 and can thus be used immediately

Concluding comments: as usual with IT it is much trouble. Links do not survive long, e.g. Skogforsk links are frequently changed in less than a decade. I myself experienced big trouble as Word did not work