Meny VargGYBS 2015-

 

 

Naturvårdsverket sände en rapport till regeringen 151006 om hur många vargar som behövs (golv 300 istället för 270 som beslutades i december 2013). Jag har kommenterat den utredningen och tänker nu låta vargfrågan vila och inte återkomma om det blir en ansenlig licensjakt i början av 2016, vilket rapporten öppnar för.

I slutet av 2014 publicerade Naturvårdsverket en vargförvaltningsplan där det verkade som en forskningsrapport sades visa att det behövdes 370 vargar. Naturvårdsverket kontrakterade en forskare (Bruford) i slutet av 2013. Rapporten lämnades inte ut eftersom den inte var klar. Detta väckte min misstänksamhet och jag analyserade därför rapporten (Brufordrapporten). Det visade sig att vargförvaltningsplanen hade förhastat sig, och ökningen av varggolvet blev måttligare.

Brufordrapporten:

·         Kommentarer till den offentliggjorda Brufordrapporten: BrufordReportComment.html

·         Skrivelse till Naturvårdsverket att ta bort obefogade insinuationer att det behövs fler vargar (370). ”Ta bort missvisande delar i Nationell förvaltningsplanen för varg!”  http://daglindgren.upsc.se/VargGYBS/NaturvardsverketBrevVarg150407.pdf  Anm skrivelsen har inte resulterat i någon ändring av Naturvårdsverkets förvaltningsplan 150803, men den bidrog nog till att det bara blev 300 i utredningen.

·         Naturvårdsverkets vargförvaltningsplan är tveksam, webbartikel Lindgren D 2015 03-13 i Svensk Jakt http://svenskjakt.se/opinion/debatt/dalig-forvaltningsplan-for-fler-vargar/

Annat:

·         Jämförelse mellan artdatabankens behandling av de stora rovdjuren (rödlistan) med tonvikt på varg och hur GYBS beräkningarna görs. Diskussion om varför rödlistan anger att de stora rovdjuren är hotade fast de har gynnsam bevarandestatus.

·         Demografiska sårbarbarhetsanalysen visar att sannolikheten för att varg dör ut inom hundra år är mindre än en promille;  https://vargweb.wordpress.com/2014/02/05/mycket-liten-risk-vargen-dor-ut/  ;

·         Det verkar som dagens varg uppfyller golv kraven med den standardmetod Naturvårdsverket ville använda oktober 2012 till maj 2013: http://daglindgren.upsc.se/VargGYBS/GenMVP100.pdf ;

Diverse

·         Fem procent förlust av genetisk diversitet är inte ett vettigt krav!

·         Laikre et al 2013 inavelshöjande jakt och för många vargar: ;

·         Utvecklingen av inavel på upp till hundra års sikt;

·         Det finns alla skäl i världen att tro att varg överlever i ett mycket längre tidsperspektiv än hundra år;

·         Överlevnad mot evigheten…;

·         Några felaktigheter från debatten;

·         Historik: http://daglindgren.upsc.se/VargGYBS/Historik.pdf ;

·         Kommentar till några genetiker som inte tror på selektiv jakt;

·         Grunder för de som vill ta ställning till selektiv jakt;

·         Osv;

 

151010