Varg har gynnsam bevarandestatus!

 

 

Denna web avser att styrka att Varg har gynnsam bevarande status med golv 270, enligt av Riksdagen och Naturvårdsverket fattade beslut, som de förelåg i januari 2014.

140207 Min avsikt när jag startade webben var att den skulle utvecklas så länge det kändes aktuellt och i behov av stöd att vargen har gynnsam bevarandestatus, men 140207 uppfattade jag det som meningslöst, eftersom ingen organisation kommer att bry sig om vad som står här eftersom webben inte får förankring hos eller länkas från någon i sammanhanget viktig organisation. Jag har därför bara bedrivit utvecklingsarbete på länken i tre dagar 140205-140207, därefter är det bara smärre mest organisatoriska förändringar. 

150410 Eftersom det skall göras en ny utredning om gynnsam bevarandestatus och eftersom jag känner ett ansvar för att vargen fick gynnsam bevarandestatus så återtar jag nu denna blogg.

Mer detaljer om bakgrunden till webben: http://daglindgren.upsc.se/VargGYBS/Start.pdf

Meny med dokument på: http://daglindgren.upsc.se/VargGYBS/Meny.pdf 

Den som sitter vid tangenterna är Dag Lindgren.

Mina vargwebbar, under feb 2014 – mars 2015 ej utvecklats: http://vargweb.wordpress.com/  ; http://vargdag.wordpress.com/ ;