Demoförsök Vännfors med Dag Lindgrens lektionssal

In English (partly)

Detta är en introduktion med många länkar.

SkogForsk har anlagt skogsgenetiska demonstrationsförsök.  Här är Skogforsks beskrivning av demonstrationsförsöket 625 Vännfors

Försöket ligger 35 km från Umeå, norr om Vännfors. Ta vägen öster om Vindelälven mot Vindeln. Parkera vid skylten där Tavelsjöleden korsar vägen. Försöket syns därifrån.

Här är vägbeskrivning

Det finns två ytor, grundkurs och påbyggnadskurs, fast besökare hoppar ofta över grundkursen. I mitten av påbyggnadskursen finns bänkar (där kaffe kan drickas) och en ställning där skyltar kan visas, detta är en lämplig plats för en skogsgenetisk föredragning och diskussion i fält. Demonstrationsytorna är hägnade (älgstängsel). Det finns en väg genom demonstrationsförsöket. På ömse sidor av vägen finns ytor med 10*10 träd med tall från genetiskt olika frökällor. Försöket anlades med fröplantor av tall från lokala oförädlade tallbestånd i norra Sverige, fröplantager samt från helsyskonfamiljer från korsningar mellan olika grad av förädlade plusträd. Beståndsmaterialet kommer från Skellefteå älvdal (lat. 65° N) och Överkalix (lat. 66° 10’ N). Plantagefröet kommer från 10 Östteg (65° N) och 401 Hortlax (66° N). Plusträdsmaterialet härstammar från lat. 65-67°N. Markvärd är Holmen.

Vännfors är beläget nära det skogliga utbildnings- och skogsforskning-centret i Umeå. Det är lätt att hitta och orientera sig i. Försöket har skyltats extra noga i två avdelningar: ”grundkurs” och ”påbyggnadskurs” med en ”lektionssal” för att kunna informera om skogsträdsförädlingens möjligheter till besökande grupper. Det är arrangerat så att vem som helst ska kunna få behållning av försöket med eller utan sakkunnig ledsagare.

Från invigningen av Dag Lindgrens lektionssal 2009.

Excursion to Vännfors with students 2013

News from Vännfors (e. g, photos)

Mer om genetiken för de olika materialen här!

Beståndsfröpartiet från Skellefteå älvdal är ett måttligt sydförflyttat fröparti medan fröpartiet från Överkalix representerar en kraftig sydförflyttning. Vid sydförflyttning ökar överlevnaden i kärva lägen men det sker på bekostnad av tillväxten som minskar. Arealproduktionen (m3sk/ha) blir dock bättre på lång sikt jämfört med ortens proveniens. Material från Östteg är lämpligt att använda vid föryngring i Vännfors medan Hortlax har ett alltför nordligt ursprung. Vid en jämförelse förväntas träd från fröplantagerna växa 10 % bättre än beståndsmaterialet med likvärdigt ursprung. Huvuddelen av föräldraträden som ingår i korsningarna har visat bra resultat i fälttester och är utvalda till nästa generations förädling. Det finns även korsningar mellan föräldrar som har sämre resultat än genomsnittet. De kommer inte att användas vidare i förädlingsarbetet. För alla sorter finns en stor genetisk variation men det är inte bara generna som styr trädens tillväxt. De påverkas också av de lokala förutsättningarna i skogen. Frost, tillgång till näring, vatten och solljus samt konkurrens från andra träd är några exempel. Faktum är att det bara är 10-30 procent av skillnaderna mellan de enskilda träden som beror på generna. Resten beror på den omgivande miljön. Detta förklarar stora delar av den synbara variationen mellan träden inom en parcell.

Karta

 

Two materials were measured by Elfving October 2014, values given are for trees with largest diam. 

* Plot 1, northern stand seeds, which could have been chosen at the site 1970, 5.9 m

* Plot 11, a cross among two good plus trees, which may represent the most modern seed orchards, 8.1 m.

This clearly demonstrates the huge potential of new seed orchards to improve the forest! Within ten years most new forest established will reach that improvement level and seed production from such seed orchard is already significant and raising fast.

Objective figures on likely improvement, its progress and its causes are important. There are two lots in the trial, which are intended to help with that. Plot 14 and Plot 12 are crosses between “random” trees (comparison trees) from the same stands as plus trees were selected. Crosses are reproducible and the material give a baseline for breeding. Seed orchard seeds are superior not only because of plus tree selection but there are two other reasons contribution to gain. We say that first batch seed orchards add 10% to production. But we think only 6% depend on plus tree selection.

Last edit 151002