Vännfors

Parents, materials and measurements

 

Korsningar av kända träd ingår i demonstrationsförsöket. Beteckningar enligt kartan för demonstrationsstigen. Se ytterligare info

But we think only 6% depend on plus tree selection.

Yta

Mother

Father

3

F01P2079  

F01P2538  

Korsning mellan två bra plusträd. Föräldrarna har hög tillväxt och bra kvistkvalitet.

4

F01P4250  

F01P2537  

Korsning mellan två plusträd. Föräldrarna är långa och slanka med genomsnittlig kvistkvalitet.

5

S23K8010277

S23K8010283

Korsning mellan ett bra och ett mindre bra plusträd.

6

F01P5     

F01P2056  

Korsning mellan två dåliga plusträd.

9

F01P1702  

F01P2930  

Korsning mellan två plusträd. Föräldraträden har måttlig höjd, hög stamvolym men dålig grenvinkel.

10

S23K8010277

F01P3702  

Korsning mellan två genomsnittliga plusträd enligt fälttestningen

11

F01P4250  

S23K8010036

Korsning mellan två bra plusträd. Föräldrarna är långa och grova och har bra kvistkvalitet.

12

 

 

Korsning mellan två oförädlade träd från breddgrad 66° N.

13

S23K8010254

S23K8010296

Korsning mellan ett bra och ett mindre bra plusträd.

14

Korsning mellan två oförädlade träd från breddgrad 65° N

 

Det har angetts 16 föräldrar. Av dem är 10 finska plusträd (börjar med F01P..). Sex är svenska plusträd utvalda i ”andra omgången” plusträdsurval, troligen gjort 1980 (S23K80 i identifikationerna betyder att beteckningen satts av Sverige Skogforsk norr på ett träd utvalt 1980).

Plusträden som är föräldrar till demonstrationsförsöket ingår i förädlingspopulationen T7. Flera av dem ingår sannolikt i fröplantager, dock ingen i fröplantagen ”Dag Lindgren”. Redan att den är designad för ett något sydligare område (T10) minskar chansen att någon av klonerna valts.

Mätningar utfördes oktober 2010. De ligger till underlag för nedanstående karaktärerisering av de olika materialen. Björn Elfving mätte upp två sorter 141022 och fann då följande övre höjd för den nordliga proveniensen (Yta 1) 5.9 meter och för korsning mellan två bra plusträd (Yta 11) 8.1 meter. Detta kan sägas svara mot skillnaden i utsäde 1970 och 2010 om man bortser från inflödet av oförädlat pollen i fröplantagerna och att skördarna av fröet från de senaste och bästa plantagerna inte räcker. Mätningen bekräftar nog genetikernas uppskattning att genetiken har förbättrat produktionspotentialen med storleksordningen 20%.

Yta 1

Nordligt beståndsfrö från Råneå älvdal, breddgrad 66° N (kraftig förflyttning söderut).

Ytan har lägst höjd, diameter och volymtillväxt i försöket. Relativ grengrovlek är hög medan

grenvinkeln är bättre än genomsnitt. Ytan har flest toppskiften, nästan ett per träd (0.89).

Yta 2

Nordligt beståndsfrö från Skellefteå älvdal, breddgrad 65° N (måttlig förflyttning söderut).

Tillväxten är under medel men bättre än på yta 1. Ytans relativa grengrovlek är hög. Slingrighet har

noterats på 8 % av träden. Sorten finns även på yta 4 i Grundkursen.

Yta 3

Korsning mellan två bra plusträd. Föräldrarna har hög tillväxt och bra kvistkvalitet.

Avkommorna från den här korsningen har bra höjd, diameter och stamvolym, låg relativ grengrovlek

och ligger bland de bästa i grenvinkel. Slingrighet har noterats på 8 % av träden.

Yta 4

Korsning mellan två plusträd. Föräldrarna är långa och slanka med genomsnittlig kvistkvalitet.

Korsningen har gett långa träd med förhållandevis grova grenar men med en bra vinkel. Slingrighet

har noterats på 8 % av träden.

Yta 5

Korsning mellan ett bra och ett mindre bra plusträd.

Familjen har en genomsnittlig volymtillväxt, grova grenar och många toppskiften.

Yta 6.

Korsning mellan två dåliga plusträd.

Familjen har en dålig höjd, diameter och stamvolym.

Yta 7

Fröplantage ”Gamla” Hortlax, 66° N. Fröplantagen har på senare år successivt föryngrats med nya

bättre plantageträd.

Höjd, diameter och volym ligger under genomsnittet för försöket. Bättre stamvolym jämfört med yta

12 och yta 1 med samma breddgradsursprung.

Yta 8

Fröplantage Östteg, 65° N. Fröplantagen har försett Västerbotten med frö för sådder och

planteringar fram till år 2000 men är nu avverkad.

Flertalet mätvariabler ligger nära försöksgenomsnitt. Stamvolymen är högre jämfört med yta 2 och

14 med samma breddgradsursprung. Sorten finns även på yta 3 i Grundkursen.

Yta 9

Korsning mellan två plusträd. Föräldraträden har måttlig höjd, hög stamvolym men dålig grenvinkel.

Precis som föräldrarna har avkommorna fått en bra diameter och volymtillväxt men bland de sämsta

i grenvinkel. Familjen ligger under genomsnittet i grengrovlek.

Yta 10.

Korsning mellan två genomsnittliga plusträd enligt fälttestningen.

Familjen har en bra höjd, diameter och volymtillväxt, få toppskiften och har en låg relativ

grengrovlek. Sorten finns även på Yta 2 i Grundkursen.

Yta 11

Korsning mellan två bra plusträd. Föräldrarna är långa och grova och har bra kvistkvalitet.

Familjen har högst medelhöjd, diameter och volym i försöket. Korsningen har en låg relativ

grengrovlek och en genomsnittlig grenvinkel. Sorten finns även på yta 1 i Grundkursen.

Yta 12

Korsning mellan två oförädlade träd från breddgrad 66° N.

En familj med få toppskiften och bra grenvinkel. Trädhöjd och stamvolym är bland de sämsta i

försöket.

Yta 13

Korsning mellan ett bra och ett mindre bra plusträd.

Denna korsning har gett träd med dålig diameter och volymtillväxt, men bra grenvinkel och få

toppskiften.

Yta 14

Korsning mellan två oförädlade träd från breddgrad 65° N.

Familjen är bland de sämsta med avseende på grenvinkel. Tillväxten är likvärdig med yta 2 som

representerar naturligt beståndsfrö från samma breddgrad.

 

 

Sort                     Yta i block 1      Sysknr                Mor                    Far

5                           5                           S23H9810301   S23K8010277   S23K8010283

6                           10                        S23H9810303   S23K8010277   F01P3702  

35                        13                        S23H9810335   S23K8010254   S23K8010296

37                        4                           S23H9810337   F01P4250          F01P2537  

39                        11                        S23H9810339   F01P4250          S23K8010036

62                        9                           S23H9810367   F01P1702          F01P2930  

68                        3                           S23H9810373   F01P2079          F01P2538  

70                        6                           S23H9810375   F01P5                 F01P2056  

Objective figures on likely improvement, its progress and its causes are important. There are two lots in the trial, which are intended to help with that. Plot 14 and Plot 12 are crosses between “random” trees (comparison trees) from the same stands as plus trees were selected. Crosses are reproducible and the material give a baseline for breeding. Seed orchard seeds are superior not only because of plus tree selection but there are two other reasons contribution to gain. We say that first batch seed orchards add 10% to production. But we think only 6% depend on plus tree selection.

 

Sista editering 151002