Family forestry using vegetative propagation, links

 

Dokumentationen om klonskogsbruk och varianter har bl a genom tre konferenser under det föregående året, nu blivit bra dokumenterat och uppdaterat internationellt. Av störst omedelbart intresse för Sverige är "Familjeskogsbruk" med vegetativ uppförökning av avkomma till korsningar av föräldrar med högt avelsvärde, som jag själv försökt uppdatera, och där delar av svenskt skogsbruk försöker implementera ett projekt. Jag tror därför beslutsunderlaget för svenska beslut är bättre än det varit på länge och det kommer nog inte att tillkomma så mycket de närmaste åren. En del av "beslutsunderlaget" nås med nedanstående länkar.

 

 

10-11 Sept 2008 it was a conference in Finland about vegetative propagation of conifers

http://www.metla.fi/tapahtumat/2008/conifers/

 

Aronen, Tuija, Nikkanen, Teijo & Tynkkynen, Tiina (eds.). 2009. Vegetative propagation of conifers for enhancing landscaping and tree breeding.. Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 114:  http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp114.htm from Finland 2008.

Dag Lindgren has made an own page about the meeting in Finalnd

http://daglindgren.upsc.se/Meetings/Finland08/VegPropFinland08.htm

 

  Presentation Dag Lindgren at conference in Finland  

 

  Lindgren D 2009. A way to utilise the advantages of clonal forestry for Norway spruce? Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 114: 08–15.

 

Högberg KA 2009, conference Finland Production of Norway spruce somatic embryos – a practical point of view

 

Liverpool England 21st to 23rd April 2009  Vegetative propagation and deployment of varieties - the scope for Europe

Föredrag Liverpool

 

 

Det har också varit ett möte i Charleston men få av dessa föredrag finns tillgängliga på webben, kanske förbättras detta

Conference:(Charleston 22-25 July 2008, "Varietal" Forestry).

Presentation by Steve Leen about family forestry in UK 

 

   Brev från Dag Lindgren till svenskt skogsbruk om "familjeskogsbruk". 

 

  SLU har skickat rapport, MINT, till regeringen, som beräknar vinsten av ett intensivskogsbruk av "familjeskogsbrukskaraktär". Därmed ersätts "testade kloner" med "familljeskogsbruk med otestade kloner"  som huvudspår i Sverige. I utredningen användes

referensscenariot från SKA-VB 08, vilket finns beskrivet i slutrapporten från SKA-VB 08 Skogsstyrelsen. 2008. Skogliga konsekvensanalyser 2008. Rapport 25.

 

 

Dag Lindgren på Södra 090320 (modifierad)
 

Högberg KA 2009, inlägg på skogsproduktionsdag

 

Posting by Dag Lindgren in TREEBREEDEX email discussion (Sept 08).

PostingaboutFamilyForestryNorwaySpruceSouthernSweden.pdf

Bakgrunden var att jag ville övertyga mig att det inte var något påtagligt fel eller hake i vad jag föreslår och ta upp en internationell debatt. Mitt inlägg fick en kommentar, i princip positiv, men tyckte att man skulle utveckla vinstberäkningarna och gör dem mer dynamiska i ett arbetsark.:

Link to be added PostedSuggestion.htm

 

Dag Lindgren höll vid Martin Werners pension ett föredrag på Ekebo i December 2006 som belyser tidigare svenska ansträngningar och tar upp förslag med familjeskogsbruk

http://daglindgren.upsc.se/Presentations/KlonskogsbrukMisslyckatEkebo06.ppt  

 

   Description of the program with Sitkagran om Ireland

 

Two comments about vegetative propagation I got 2008
A NZ company silviculturist;
"Family forestry by means of cuttings has paid of for us: We had 7500 temporary inventory plots available established over 2 rotations; we have seen a substantial lift in productivity based upon age 10 inventories in stands established with control pollinated cuttings. Clonal forestry looks at the moment still a bridge too far; two companies are pioneering clonal forestry and have made inroads but there are still teething problems and high prices - I think that the price has to come down to CP cuttings or there about first."
from the responsible of genetics in southern US about the SE clonal forestry etc.:
"As for SE (somatic embryos) I would guess the number sold last year was 7 to 8 million. The market might have been closer to 14 million if they had been available. Both of the main suppliers have evidently had some scale up problems that have temporarily prevented higher production levels. There were also about 30 million control pollinated full sib trees sold. These are primarily going to a niche market of rich landowners. This year will be a real test to see if these people still have any enthusiasm as the stock market drains their investment cash and stumpage prices are down."

Lectures for students by Dag Lindgren 2003:
Clonal Forestry
Genetic diversity

I samband vegetativ förökning skadar det inte att påminna om att det finns fröplantager som hittills gjort oändligt mycket mer för skogsproduktionen och är en arbetshäst och inte en futuristisk vision
http://daglindgren.upsc.se/Froplantager/default.htm

SwedTreeTechnology about cloning (SE)
http://swetree.com/application-areas/cloning-forestry.html

Mina ögon föll på en översiktsuppsats från 1990 om användning av rotade sticklingar av barrträd. Man har känslan att det inte hänt särskilt mycket sedan dess, och man har definitivt intrycket att situationen i Sverige återges ljusare än den är, vilket nog är vanligt också för de sammanställningar som görs idag. Ritchie GA 1991.The commercial use of conifer rooted cuttings in forestry: a world overview http://www.springerlink.com/content/utj5854262u7u243/fulltext.pdf

Lindgren D 2002. Advantages of clonal propagation. In Welander M & Zhu L H. Proceedings of Workshop on high quality birch – clonal propagation and wood properties. August 27-28, 2001. Pp 98-109. ISBN 91-576-6250-9. Distribution: SLU, SE 230 53 Alnarp.

 

En ännu nostalgiskare och lite kuslig tanke. Vintern 1977 (för trettiotvå år sedan) var det en konferens om vegetativ förökning av barrträd. Av deltagare och föredragande är det bara två som fortfarande är aktiva forskare 2009 (Dag Lindgren och Sara von Arnold) och de sade ungefär samma saker som idag. Jag framförde samma budskap som nu som slutkläm i mitt inledningsanförande: "I believe in controlled crosses between proven good combiners as the best starting material for vegetative propagation." Lindgren D 1977. Possible advantages and risks connected with vegetative propagation for reforestation. In Eliason L (editor) Vegetative propagation of forest trees –physiology and practice. Proceedings from a symposium in Uppsala. p 15. Om jag nu får gehör så tog det nästan fyra decenniers tjat och om Sara för gehör för somatisk embryogenes tog det lika länge. Förnyar sig seniora forskare så sällan och är deras huvudsakliga funktion tjatmostrar?

 

Jag luftar ibland mina synpunkter på SLUs forskarblogg  och har deltagit i ett replikskifte våren 2007, framförallt mitt inlägg 07-04-02 som har anknytning till familjeskogsbruk och att jag tycker man kan använda den somatiska embroygenesen till det
 
forskarbloggen: Framtidens skogsbruk eller… miljörörelsen är utbränd!

Blogg redaktören (Jens Sundström) svarade, och hade uppenbarligen varit med om korsningsarbetet). PS jag anger en låg merkostnad för sticklingar förmodligen tänker jag på historiska priser, på villighet att betala snarare än produktionskostnad, och en situation där man verkligen rutinmässigt gör tio tals miljoner sticklingar och utnyttjat mekaniseringsmöjligheter.
 

Svenskt scenario från klonskogsbruksutvärderingen Sonesson m fl 2001: "Mycket i denna undersökning avhandlar effekterna av plantering i monoklonbestånd eller klonblandningar med få kloner, eftersom det är under sådana förhållanden effekterna av klonskogsbruk blir mest påtagliga. Ur en svensk synvinkel är detta en rätt hypotetisk situation. Ett mer sannolikt scenario för den närmaste framtiden i Sverige är i korta drag detta: År 2010 planteras omkring 10 miljoner sticklingar, huvudsakligen bulksticklingar med testade föräldrar utvalda för höga avelsvärden. Fröplantorna massförökas genom en eller två cykler av sticklingsförökning. Bulksticklingarna har normalt mindre än 200 kopior per klon, så antalet utplacerade kloner är väldigt stort (50-100 000). Resten av sticklingarna (ca 10%) är testade kloner, till största del utvalda i föädlingspopulationer där plantorna har hållits juvenila i häckar. I experimentell skala produceras sticklingar från testade kloner som härstammar ifrån embryokulturer, som har hållits unga genom kryo-lagring medan fälttestning pågick. De utvalda klonerna förökas genom att ta sticklingar från plantor som utvecklats från somatiska embryon."    Som synes har Sverige inte kommit långt mot visionen mellan 2001 och 2009 men den djärve kanske vågar förnya visionen med utbyte av 2010 mot 2016.

 

 

 

 

Last edit 09-10-20 modifierad 131014