Tankar i anslutning till “Familjeskogsbruk” med vegetativ uppförökning

 

 

 

 Länkar till ställen med beröring till familjeskogsbruk 

 Skrivelse till intressenter anknutna till SE om möjligheten att göra moderplantor med SE 2008

 Skrivelse till Svenska Skogsplantor 2008 

 Rundskrivelse till intressenter (svenskt skogsbruk) juni 2009 (lätt modifierad)

 

Liverpool England 21st to 23rd April 2009  Vegetative propagation and deployment of varieties - the scope for Europe

 

Dag Lindgren Föredragning på Södra mars 2009 (modifierad).

 

Last edit 10-06-17 uppdaterat n131014