Lektionssal - en del i en rundtur

Vägbeskrivning från Umeå. 35 km = 35 min

Tag E12 Vännäsvägen 23 km.

På vägen Brännlands värdshus och soldattorpen, det går att gå ned till älven och se jättegrytor.

Före bron över Vindelälven sväng höger, skyltar mot Vindeln/Rödåsel/Forsränning

Där ligger slöjdarnas hus!

Det är 11.6 km till ytan och den ligger på höger hand. Åk förbi Vindarnas hus, Östra Spöland, Vännfors. Ytan ligger där Tavelsjöleden slutar.

Notera att från avfarten från E12 är det mindre än 2 km SV till Dag Lindgren fröplantage. Ta bron till Brån!  Se mer nedan

Mer information om lektionssalen

Tavelsjöleden är en 39 km lång iordninggjord gångstig som börjar i Umeå och slutar invid Dag Lindgrens lektionssal. Man skulle också kunna formulera det att det är ungefär där Tavelsjöleden ansluter till Vindelälvsleden. Besöket kan kombineras med ett besök på utsiktspunkten och picnic platsen Torrberget.  Vill man förlänga turen ytterligare kan man fortsätta österut till Tavelsjöberget.

Bevarandeplan för Vännfors naturreservat i anslutning till Lektionssalen
http://www.ac.lst.se/files/H66ppGrc.pdf
Mer kortfattat  http://www.ac.lst.se/naturochmiljo/natura2000/vannaskommun/vannforsen/

Vindelforsarna. Broschyr. Gångväg omkring
http://www.vindeln.se/Sve/Filarkiv/Fritid%20Kultur%20Turism/Broschyr%20Forsarna%20runt%2024%20sept%20webb.pdf
Hotell forsen http://www.hotellforsen.se/

Fröplantagern Brån, som skall omvandlas till Dag Lindgrens fröplantage

Nära Fröplantagen Brån finns också Brånsjön - ett naturreservat med fåglar. Bevarandeplan:
http://www.ac.lst.se/files/GGG5rrSS.pdf
mer kortfattat http://www.ac.lst.se/naturochmiljo/natura2000/vannaskommun/bransjon