Dag Lindgren's Lecture Hall - div inf (English)

This is a part of a demonstration site situated 35 km from Umeå north of Vännfors not far from Vindelälven at the east side of the river. Driving towards Vindeln it is on the right side visible from the road.  It is where the "Tavelsjöleden" crosses the road. It is on Holmen ground (the land host is Holmen).

It is a part of a program with demonstration areas by SkogForsk which is visible on this link.

Location (driving instruction)

Description (in Swedish)

News

Excursion 2013 in English   There are a number of links

Inauguration
It was inaugurated Oct 29 at an excursiom where SkogForsk and Svenska skogsplantor (Finnvid Prescher) were hosts. Also the weather was good. It was said that the next official visitor to the site will be the minister of Agriculture, Erling Erlandsson. It is very suitable for a visit now, the trees have the right height for demonstration and the signs fresh!

Photo from the inauguration 091029 (Photo Ola Rosvall)

It was the perfect good buy greeting for a professor in forest genetics.

Ett Jättestort tack till Skogforsk och andra som bidragit till att färdigställandet tajmades precis rätt till min avgång!!!!!!!!!!!!!

Det sades att den nästa att besöka lektionssalen kommer kanske att vara jordbruksministern Erling Erlandsson. Det blev inte så, jag hann besöka den med mina medarbetare Darius och Seppo innan!

Photo from late winter 2010 (Photo Seppo Ruotsalainen) (probably first professional visit after the inauguration)

 

Platsen är idealisk för exkursioner där genetik och förädling kan demonstreras för till exempel styrelsen för Holmen Skog, Fakultetsnämnden för skogsvetenskapliga fakulteten, Berzelli projektet eller de växtfysiologer vid institutionen som intresserar sig för den laborativa sidan av skogsgenetik eller förädling, styrelse och handledare vid forskarskolan genetik och förädling. Den fyller en funktion liknande den Holmens skogsskötselchef har visat många av oss, men har en specialiserad inriktning på genetik och förädling. Men skynda på med besöket, det är som bäst nu! Träden växer och ytan blir mindre överskådlig om några år. Planscherna har också begränsad livslängd!

Själv förenade jag nytta med nöje och passade på tillfället att skaffa ett foto som behövdes för att illustrera den genomgång om  molekylär förädling (med polycross) jag just fått korrektur på. Jag gav också en kort föredragning om vårt arbete med olika varianter  av molekylär förädling, vi ser hur vi samlar in tallbarr på Holmens plantering för två år sedan. Jag visar fotografiet av den nu nästan åttiåriga Shen Xi Huan, världens äldste aktiva skogsgenetikprofessor, eftersom det är en högaktuell person i Sverige nu, han lade grunden för de skogsgenetiska attityderna och kunskaperna för de som kommit i första och andra förslagsrum för att efterträda mig och har därigenom blivit en nyckelperson för svensk skogsgenetisk kompetensförsörjning. Det första utnyttjandet av Dag Lindgrens lektionssal blev att jag gav en kort föredragning om de lovande tillämpningarna med dessa metoder. Jag har mycket glädjande och rykande färska nyheter, morgonen efter  ”avskedandet ” besökte jag mina medarbetare XiaoRu och Ayako  – och det material vi samlat in från Ekebo har givit resultat som kommer att resultera i en publicerbar tillämpbarhetsstudie för BwB i svensk granförädling, det verkar som det största genombrottet i svensk granförädling sedan klontestningen infördes är på gång! Detta var en av de finaste presenterna  vid tillfället!  Jag hoppas att detta skall avliva de rykten som tycks vara i svang att jag inte skulle ligga i frontlinjen när det gäller att utveckla molekylärgenetiska metoder till svenskt skogsbruks fromma och att min kreativa gnista eller entusiasm för framgångsrik forskning skulle ha brutits av den vacklande hälsa med många tråkiga symptom jag tyvärr lider av.

De allra bästa hälsningar till alla de som bidragit till att göra min sk avslutning till något jag känner som en verklig höjdare!