Varg

Detta var inkörsporten till en web om varg av Dag Lindgren. Det viktigaste syftet var att ge bakgrund till genetiska aspekter på svensk vargpolitik och vargförvaltning. Sista editering dec 2011. Webben är opålitlig sedan våren 2011, därefter får man titta i de två nya webbarna.

Jag tänkte en del över varg från 2010 i samband med licensjakten och till mars 2011, sedan tänkte jag inte så mycket och tänkte lägga av, men så kom regeringens utspel i augusti 2011 som jag befarade skulle leda till dåligheter och tyckte jag måste gå in hårdare och startade separata vargwebbar.

Jag har två vargwebbar, idén är att jag skulle presentera fragmenterat i kortare stycken än jag gör här. Men några filer och editeringar kan jag inte lägga på dessa webbar, så de finns bara här!

http://vargdag.wordpress.com/  detta är huvudwebben

http://vargweb.wordpress.com/  färre artiklar och äldre versioner. Använder den ibland för att koppla till tidningar där man kan ge sin blogg och vid enstaka tillfällen bara för att färska upp så det är större chans att finna med websökare.

Ett bildspel gjort för en föredragning på naturvårdsverket 121108 VargologiNaturvardsverk121108M pptx 

Jag har skrivit/medverkat i några vargskriverier och föredrag, bäst överblick på http://vargdag.wordpress.com/vargartiklar-lindgren/ 

Även på den här webben har tillkommit några svenska presentationer som inkluderar varg http://daglindgren.upsc.se/Presentations/SeminarPresentationLindgrenSvenska.htm

Vargartiklar;

Lindgren D 2011 Motigt för vargen i syd. Borås tidning  2011-12-14 http://www.bt.se/debatt/motigt-for-vargen-i-syd(3072640).gm

Lindgren D 2011 Jakt på genetiskt värdefulla vargar!  Västerbottenskuriren 2011-11-18  http://www.vk.se/Article.jsp?article=485588

Lindgren D 2011  Vargens inavel måste sänkas – men EUs åtgärder förstör. Land Lantbruk 38:45 2011-09-16 http://vargdag.files.wordpress.com/2011/10/landvargeu.pdf

Tyvärr vanställer de nya versionerna länkarna så i det följande är det säkert fel på länkar, oftast återfinns den rätta länken i en senare post, det är inte fel på länkarna i det här dokumentet men blir något fel i registret. Jag lägger i en meningslös länk här kanske det ändrar sig http://daglindgren.upsc.se/Presentations/SeminarPresentationLindgrenSvenska.htm

 

·         Lindgren D 2011. Licensjakt minskar inaveln. Svensk jakt 2011(8): 34-35. http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Nyheter/Debatt/Debatt-Svensk-Jakt/Licensjakt-minskar-inavel/

Uttalanden i reportage i Dalarnas tidning

 Det har kommit fler se http://vargdag.wordpress.com/vargartiklar-lindgren/

 

Dags vargfunderingar (långt sammanhängande och övergripande dokument menat att ge bakgrund till vargpolitiken med fokusering på de genetiska komponenterna). Jag har inte tagit mig tid att uppdatera dokumentet ordentligt! Istället skall jag låta delar av tankarna gå vidare till de nya webbarna!

Bilaga
Bilaga 2 Effekten på inaveln av tillförsel av nya vargar utan jakt.        

·         Jakt sänker inaveln!     

·          

·          Öka inte vargantalet förrän inaveln sänkts!      

·          

·         Dags Webinlägg samt uppsatssammandrag och dokument 2010 tom jan 2011,  Bakgrund och fragmentiserade analyser
Dags Webinlägg fom feb 2011 - juli 2011, därefter började jag använda blogg

 

Dags EXCELark har en egen ingångssida Det finns dock ett arbetsark från Google om drift och migration som länkas till i en artikel

Dags EXCELark för varginvandringsberäkningar
Det är inte lätt tekniskt att överföra ett arbetsark och inte lätt att utnyttja det. Inkompatibiliteter och säkerhetsfunktionsfunktioner gör det tekniskt svårt att ladda hem eller överföra det. Det borde gå att ladda hem från länken men det är ganska osannolikt att du lyckas. Jag hjälper gärna till om du skriver ett email. Jag kan nedgradera filen till .xls om det gör det lättare. Jag kan svara på frågor för att hjälpa igång. Ett försök att spara i ett annat format.

Jag har skrivit utkast till artiklar/inlägg men bara skickat iväg någon enstaka insändare. Om jag tycker jag har något att säga kommer det nog någon tidningsartikel så småningom. Jag var ganska aktiv under eget namn på vargdebatten på Newsmill i december 2010. Jag kommenterar ibland artiklar och inlägg i tex dagspress och olika bloggar. Det blir allt vanligare att jag gör det under eget namn.

Bl a har jag framhållit att licensjakten förstärker effekten av införda vargar. Detta nämns i regeringens skrivelse till EU 110817 punkt 37. Jag har framfört att en ökning av vargstammen innan inaveln sänkts fördröjer och försvårar sänkningen av inaveln. Detta har beaktats i förslaget i SOU 2011:37.

·         Nyheter:
Europeisk rovdjursgrupp om licensjakten på varg, new release feb 2011

·               
Vargdebatt på Newsmill December 2010- Feb 2011

·              
I vargens spår, reportageserie Sveriges radio kanal 4    

·                
Rapport till den svenska utredningen om framtida miniminivå för bla varg

·               
Tjuvjakt, tillväxt etc. WWF 2011

·               
Licensjakt minskar inavel, debattartikel i svensk jakt 2011(8)

·                
Rovdjurens bevarandestatus. Delbetänkande. SOU 2011:37
 

 

Länkar med anknytning till svensk varg

Det går att läsa sig till det mesta om den svenska vargproblematiken och den bakomliggande biologin på nätet, och det är relativt lätt att hitta länkar. Jag vill gärna ge de flesta inblandade i vargfrågan en komplimang till att huvuddelen av information och beslutsunderlag är lättillgängligt såväl ur IT-synpunkt som läsbart och informativt. Samtidigt är det besvärligt, länkar fungerar ofta inte, men orsakerna är ofta övergående.

·         Den viktigaste källan med länkar omkring svensk vargförvaltning är Naturvårdsverket. Här går jag igenom länkar till sidor där det finns fler länkar:

Europeisk rovdjursgrupp om licensjakten på varg 2010      

·             
Länkar i anslutning till beslut om vargjakt 2011      

·                

Rapport om vargflytt 1 december 2010

·               
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/varg/varg2009/N-skandulv-091222.pdf    

·              http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/Rovdjur/Nv_varggenetik.pdf  naturvårdsverket leder i olika sammanhang informationsinhämtning om t ex varg och dokumentationen finns ofta på naturvårdsverkets web.
Varg i skandinavien. Statusrapport vintern 2009-2010 
Utvecklingen av inaveln över tiden 1982-2009 (Fig 1)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/varg/vargflytt/N-slu-grimso-slakttrad.pdf

·         EU-förfarandet genererar en del informativa och nyligen skapade dokument
Regeringes hemsida om kommunikation om EU-förfarandet    

·              
Förfarandet vid EU anmälan    

·          

·          

·              
Skrivelse från EU kommissionär daterad 7 december 2010    

·        
Svar från minister Andreas Carlgren daterad 22 december 2010    

·        
Regeringens svar på den första EU skrivelsen
De fyra organisationernas kommentarer till regeringens skrivelse   

·        
Regeringens skrivelse 110817    

·        
Hemsida för EU-kommisionären
(anm Rovdjursföreningens hemsida är ganska informativ)

 


 

·        
Jägarförbundet
http://www.jagareforbundet.se/     

·              
http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Startsida/

För aktuell information om vargen i Finland verkar den mest informativa källan vara artiklar i Helsingen sanomat (nordens största dagstidning), det kommer ungefär fyra artiklar om året och i den senaste finns länkar till artiklar bakåt:.
Finland’s wolf population has collapsed in the last few years (tidningsartikel)
Statistik om Finlands vargpopulation


Webdebatter
Newsmill har haft flera vargdebatter, de mest omfattande Dec 2010- feb 2011.
Sveriges radio arrangerade "vargens spår" våren 2011 som bla har webdebatter om inläggen.
 

·         Regeringen
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/36/09/2ed67346.pdf     

·             http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/98/11/ab9e43dd.pdf

    

·            http://www.regeringen.se/download/2fe58890.pdf?major=1&minor=138780&cn=attachmentDuplicator_0_attachment

 

·                 

http://www.regeringen.se/sb/d/12703 Regeringens svar sept 10 på frågor från EU kommissionen
http://www.regeringen.se/sb/d/12704/a/138786#138786   


http://www.regeringen.se/sb/d/10649  

 

Regeringes hemsida om kommunikation om EU-förfarandet

 

Hemsidor till organisationer med anknytning till och dokument om varg
Svensk djurparksförening  förfogar över svenska djursparksvargar vilket är en större genresurs för varg än de frilevande vargarna

IUCN, internationellt organ för bevarandefrågor,

 vargens bevarandestatus globalt     

·              globalt utbredningsområde   

·             
LCIE, Large Carnivore Initiative for Europe, är en underavdelning av IUCN, som har egen hemsida. Det finns länkar relevanta för svensk vargpolitik och vargdokumentation

EU
utom EU förfarandet http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/docs/guidelines_final2008.pdf  Riktlinjer för rovdjur på EU-nivå.

Folkaktionen Ny rovdjurspolitik
        

·         Vargobservationer som rapporterats          

·             

International Wolf Center   

 

·         http://www.cisionwire.se/lunds-universitet/genetisk-flaskhals-kan-skapa-inavelsproblem Ett experiment med genetiska flaskhalsar som har likheter med svensk varg)

·         http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=235312       

·              

http://sv.wikipedia.org/wiki/Varg 

·                http://sv.wikipedia.org/wiki/Varg_i_Sverige   http://en.wikipedia.org/wiki/Wolf   Uppslagsverket Wikopedia om varg.

·          

http://www.jaktsnack.se/index.php?showtopic=17817&mode=threaded&pid=294882

        

·         http://www.isleroyalewolf.org/wolfhome/home.html -En isolerad vargpopulation på en ö i USA har följts i över ett halvsekel.

·         http://www.cefos.gu.se/digitalAssets/1306/1306652_cefosrapport-2010-2.pdf en färsk rapport med en inventering av de mer psykiska reaktionerna på vargjakten 2010.

·         http://www.wwf.se/source.php/1261993/Vargen%20i%20Sverige_Bakgrund_090911.pdf        

·             

http://www.fof.se/poddsandning/fler-pa-hundra-ar-men-fortfarande-hotade    

·              http://skandulv.nina.no/SKANDULV%20NEW/Publikasjoner/Svenska%20pdf-filer/Rapport%20Varg%20-%20Artfakta%202007.pdf  

·          

 

http://www.youtube.com/watch?v=SMxxYy8qYiA

     

·         http://www2.slu.se/foma/mt10/MT2_10.pdf (populärt färskt huvudsakligen om SLUs rovdjursforskning)