Några Seminarier och Presentationer av Dag Lindgren på svenska

·           

·          Föredrag Vi klarar det inte 120921   

·        Vargspel på video  1209**  

 

·           Vargbildspel, byggt på vi klarar det inte

·         

·            Föredragning CFOP 08-04-08    

·         

·          Om frötäkt 08-03-12      

·         

·          Dag Lindgren: Förädlingssynpunkter. Slideshow  Ekebo 07-03-20        

·          Seminarium Ekebo 2006-12-19 Klonskogsbruk, en misslyckad ansats att förse svenskt skogsbruk med högvärdigt skogsodlingsmaterial?       

 

·         Föredragning om fröplantager Sya 2005-09-06       

 

·    

·            Föredragning Skogsstyrelsen maj 2002 om skälen till nya fröplantager        

Last edit 12-09-23