Naturvårdsorienterade artiklar

 

 

Utarmas den genetiska mångfalden?

Det finns fler skogsprofessorer än jag, som tycker utarmningen av den biologiska mångfalden i skogen oftast framställs som ett överdrivet hot. Minst tre skogisprofessorer har före mig vädrat sina  tankar om överdrifter: Sören Wibe , Mats Nylinder och Lars Christersson (http://downto.dagli.se/?p=214 ) Det finns fler skogsprofessorer, som uppträder mindre iögonenfallande. Det en del andra väl så kvalificerade skogliga tänkare också, bl a: Mats Nordberg och Carl-Henrik Palmér http://areca.se/skogspolitik/tips-till-artdatabanken-skaffa-en-djavulens-advokat/ .

·         Rödistan överdriver utdöenderisken våldsamt, artikel i Land http://www.landskogsbruk.se/debatt/rodlistan-overdriver-hotet-mot-arterna/

·          Rödistan överdriver utdöenderisken våldsamt

·         Om  lavskrika och behandling i högsta domstolen till april 2018

 ·  

·         Länkar om artskyddsförordning, lavskrika och avverkningsförbud i Helsingland

·         Föreläsning Dag Lindgren 161018 Överbeskydd av arter i Skogen: http://daglindgren.upsc.se/Naturv/Artbevarande161018.pdf   

·        Skogsfåglar långt från människor går det bra för

·          Webbartikel i Skogen  om lavskrika

·        Rödlistan 2000 jämfört med 2015. Hotbilden för de mest hotade avtar! De akut och stark hotade hämtar sig och utdöda minskar!

·        Rödlistan överdriver hotbilden

·        Utdöenderisken överdrivs! Debattartikel i Skogsaktuellt 160309

·        Hotet mot skogens arter och hotet av skogsbruket tycks måttligt utgående från rödlistan!

·        Rödlistade skogsarter försvinner sällan Skogens arter tycks klara sig bra!

·        De senast utdöda arterna

·        Norsk rödlista 2015, läget för skogsarter bättre i Norge!

·        Tillståndet i skogen behandlas av Artdatabankens på ett sätt och i en form som har allvarliga brister vilket inger stor oro (rapport 2011:9).

·        Frågor om skogligt bevarande inför ett seminarium om den skogliga mångfalden på KSLA 151125. Föredrag och dokumentation finns om seminariet.

·        Indikatorer talar för att Levande skogar nu utvecklas positivt!

·        Svenska fåglarter minskar i genomsnitt som WWF ”terrestra” sedan 1975. Men hur oroande är det?

·        Some have argued that the forest cover of Sweden is decreasing, and that this decrease is faster than in most other countries! I objected to the suggested deforestation on the northern latitudes, and since that it seems to be an accepted fact that deforestation has declined world-wide!

·        Artikel om rödlistan och Skogen på SLUs forskarblogg

·        Sverige avser inte att leva upp till gynnsam bevarandestatus för skogens naturtyper!

o   Mitt svar på Skogsstyrelsens remiss utvidgad utvärdering av levande skogar

o   Naturvården tycker typisk taiga är representerad av för låga arealer, men jag tvivlar på om det är nödvändigt att förstöra bra skogsmark genom att göra om den till taiga

o   Behovsarealerna för skogliga naturtyper nämns mycket sällan!  Trots att det finns ett underskott på uppåt en tiondel av Sveriges skogsmark och trots att det finns regeringsbeslut på att underskottet skall elimineras är detta nästan helt okänt!

o   Artdatabanken ger en tveksam bild av förekomsten av bevarandevärda skogsnaturtyper

·        Människan reducerade den biologiska mångfalden drastiskt redan långt innan jordbruket uppfanns! Människan lyckades anpassa sig bättre till varierande förhållanden trots låg genetiskt diversitet!

·        Våtmarker och kolinlagring

·        Jämförelse rödlista och gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur

·        Jag bloggade tidigare om varg och återupptog detta med anledning av att Naturvårdsverket och Regeringen aktualiserade frågan om vargbehov våren 2015, och även andra aktörer har agerat. Men utredandet (”vetenskapen”) tycks ha stannat för att vargstammen inte behöver öka, gynnsam bevarandestatus föreligger, så jag lägger ned varg i tro att perioden med kraftig och kontroversiell ökning av vargstammen nu är på väg mot sitt slut.

·         Väldigt lite ”äkta” taiga med dagens eldregim.

Denna ”Naturvårdsorienterade webb” startade jag sedan jag börjat intressera mig mer konkret för naturvård i september 2014. På denna web kan man inte kommentera, men den som vill kan kommentera direkt till mig, Dag.Lindgren@slu.se. Jag har försökt hålla webbar öppna för kommentering, men det kommer väldigt få seriösa kommentarer, däremot en del irriterande spam. Det är tekniskt svårt med IT vilket förklarar en del underligheter. Jag kontrollerar flera bloggar och webbar med olika egenskaper, men alla har sina problem

Webbar av Dag Lindgren med viss anknytning och viss bakgrund
Några bloggar jag kontrollerar utöver denna:
http://downto.dagli.se/  (först tänkte jag på civilisationens överlevnad men har nu gått över mest till artinriktad naturvård)
The declining future http://downto2100.blogspot.se/ (which turned mainly to other content) and.
I also have a family blog with some links to forest genetics at http://www.allt2.se/Lindgren/. The dead following Tjernobyl accident http://daglindgren.blogspot.se/. Wolves http://vargweb.wordpress.com/ and http://vargdag.wordpress.com/

Sista editering 20180526, detta är indexfil till  http://daglindgren.upsc.se/Naturv/ En liknande förteckning finns på http://downto.dagli.se/?page_id=338