Seed orchards

This webpage is mainly a collection of links related to seed orchards. One of the target groups of these pages was a Swedish speaking auditorium and many links are to Swedish documents, but many links are also to English pages. I write partly in English (Swenglish). Sorry for that IT trouble and others frequent change of URL cause problems. I care to update seed orchard pages more than other pages.

There are many webpages connected to seed orchard within reach from this page, first I list the most important separate pages with link collections:
Additional seed orchard links1 __ just more links without systematics

Additional seed orchard links  2___just more links without systematics
 Additional seed orchard links 3 __just more links without systematics
Additional seed orchard links4 __ just more links without systematics
Västerhus seed orchard__as where are many projects connected to the Västerhus seed orchard, it gets its own web place
Dag Lindgren” seed orchard, the entry to the seed orchard”; “Dag Lindgren”, the entry to the inauguration details. This is a brand new seed orchard. Perhaps it is publicly followed and documented from planning till establishment better than any existing seed here.

Jag har skrivit ett speciellt dokument för fröplantager som ett verktyg mot global warming som jag lägger ut som .pdf fil och i word (den som vill ta text ur detta dokument får göra det utan att ange källan)!

Worry about the genetic diversity in the seed orchard crop and how it interferes with the genetics of the forest? Read views and background in a Lindgren 2010 report!!!

Seed orchard meeting in Latvia April 2013   http://www.silava.lv/userfiles/file/2013_04_seklu_plant_konference/2013_04_05_SO_conf_abstract-book_www.pdf

The pine W4009 is the individual in Sweden, which got most children! This is an article on my webb. I also wrote an article about it at the blogg for University scientists.

Swedish seed orchard research seems in top of the world!

There was a seed orchard conference in Turkey in May 2012 with around 60 participants from 20 countries. Four were Swedes, and they presented 6 of 30 lectures. Two swedes were session chairperson of 8!

Each fifth year IUFRO (the equivalent to UN for forest research) shares awards for the best doctoral works in the world since previous congress. August 2010 this award was given to Finnvid Prescher for his seed orchard doctoral work at SLU about seed orchards and 2005 Kyu-Suk Kang got the award for doctoral work on seed orchards at SLU. Details here! __

In August 2010 IUFRO had its world-congress at Seoul. There were three oral presentations about seed orchards, all by Swedish participants. There were also seven posters, but no Swede presented a poster, but Swedes were more advanced and not many forest geneticists from Sweden participated.

Korea 2009 (Seed orchards) own contributions, Seoul 2010 (IUFRO World Congress)  Opening lecture at the Turkey 2012 seed orchard conference.;    Umeå 07 (Seed orchards)

Finnvid Prescher presents his thesis in China__

PhD thesis by Finnvid Prescher___

Svenska fröplantager beskrivs på Wikopedia, alla inbjuds att göra tillägg eller ändringar! There is also a version in English Wikopedia, where Swedish work has a dominating role.

Det är väldigt jobbigt med IT och att länkar att fungera, alla länkar funkar inte! Jag har gulat vad jag kanske rätar ut senare

Skogforsk har på regeringens uppdrag gjort en utredning som visar att efterfrågan på förädlat material är större än tillgången! Jag har inom ramen för detta skrivit bilaga 5 om genetisk variation som ju är en mycket viktig aspekt i diskussionen om fröplantager. Det är möjligt denna bilaga kommer att utvecklas till ett självständigt dokument i vinter.

Skogsfakta 2008-2 Lindgren D and Prescher F Bättre fröplantager för Sveriges framtid.

Ett lunchföredrag på UPSC av Dag Lindgren om fröplantager

An overview of the Swedish seed orchard program: Lindgren D, Karlsson B, Andersson B & Prescher F, 2008. The Swedish seed orchard program for Scots pine and Norway spruce. In Lindgren D (editor) Proceedings of a Seed Orchard Conference, Umeå, Sweden, 26-28 September 2007. pp 142-154.__

__Det finns ett IUFRO WP fröplantager, dvs en internationell arbetsgrupp som arbetar med fröplantagefrågor som en uppföljning till en fröplantagekonferens i Umeå 2007. Denna nya organisation möttes i Korea i början av augusti 2009 och i Turkiet maj 2012, nästa möte planeras till 2017 i Sverige.

__Fröplantagebilder __

_Särplockning - eftersom intresset för särplockning i svenska plantager och halvsyskonfamiljeblock ökat har jag gjort en sida om detta.

Tyvärr fick jag datatrassel med länkarna vid systembyte, länkarna uppträder inte så snyggt som de borde och ibland på fel ställe. Dessutom har många aktörer (t ex Skogstyrelse, Skogforsk, SLU) för vana att byta länkar omotiverat ofta. Figurer fastnar inte.  Dessutom har min web bytt server och den nya servern har nya egenskaper.

Last edit 161024