LU:s personaltidning • nr 14-2004

 
Avhandling inom skogsgenetik
bäst i världen igen

ReflexSLU:s personaltidning • nr 14-2004Två av Dag Lindgrens doktorander har belönats för sina avhandlingar.

 
Två gånger i rad har skogsgenetiker från SLU i Umeå utmärkt sig internationellt genom framstående disputationer. Det är IUFRO som vid sin världskongress vart femte år belönar de bästa skogliga doktorsarbetena i världen.

”Outstanding Doctoral Research Award”, som utmärkelsen kallas, har två gånger i rad i klassen genetik och växtfysiologi tilldelats doktorsarbeten från SLU i Umeå.

Författare till avhandlingarna är Run-Peng Wei, Kina, och Kyu-Suk Kang, Sydkorea. Run-Peng Wei fick pris för bästa doktorsavhandling i skogsgenetik vid IUFRO:s världskongressen i Kuala Lumpur år 2000. Kyu-Suk Kang kommer att få ta emot sitt pris vid kongressen i Brisbane, Australien, i början av augusti 2005.

”Självklart stolt”
Handledare för båda har varit professor Dag Lindgren.

– Självklart känner man sig mycket stolt över att ens doktorander lyckas och att man klarat av att stimulera och hjälpa fram ambitiösa begåvningar, säger Dag Lindgren.

Så här säger Run-Peng Wei om åren vid SLU i Umeå och om avhandlingsarbetet.

– Åren i Sverige och Umeå var mycket värdefulla, och Dags generositet och uppmuntran betydde oerhört mycket för mig. Det var min stora lycka att Dag blev min handledare, han är en av de mest ansedda och citerade forskarna inom det här svåra men viktiga området, där kunskaperna fortfarande är bristfälliga. Min avhandling rörde förädlingskoncept som samtidigt ger genetiska vinster och förbättrar diversiteten. Idéerna accepterades knappast för tio år sedan men tillämpas nu allmänt världen över.

”Arbetar med skogsplantager i Kina”
– Jag förestår nu forsknings- och utvecklingsavdelningen vid kanadensiska Sino-Forest Corp i Hong Kong, som i huvudsak arbetar med skogsplantager i södra Kina.

Så här säger Kyu-Suk Kang:

– Det var mycket trevligt i Umeå! Studierna, med forskarkurser, seminarier och det fina biblioteket, höll mycket hög klass. Jag hade familjen med mig under de fyra åren, och allt fungerade bra med bostad, barntillsyn och hälsovård. Umeborna var mycket vänliga, och alla talar engelska. Kylan var inget problem även om vintern var lång.

– Dags handledning var mycket bra, ja han är nog den som betytt allra mest för mig. För närvarande fortsätter jag med ungefär samma saker som i Umeå, nämligen skogsgenetik, trädförädling och fröplantager. Jag har en tjänst som senior forskare vid trädförädlingsavdelningen på Koreas skogsforskningsinstitut.

IUFRO står för International Union of Forest Research Organizations.