Tree breeders/geneticists are stumb

TREEBREEDEX EXPERIENCES

Treebreedex has a Forum, it opened late July 2007 and I looked March 2008
http://mediasfrance.org/treebreedexData/forum/
To my surprise, registration to this forum seems to be open to the world. There were 13 registered partipants, rather few are identifiable. There are two posts, a relevant and interesting (molecular) question was asked and a reply.270 had looked, and one answered. So not much debate.

Activity 6 tried to set up an "e-mail" discussion, but not much has happened, guess that adds to the failed efforts. I tried to start something, but got no response.

I tried to activate some 15 Treebreedex members on two issues presented by emal before the Madrid meeting. Maybe one "real" response. Very meager.

OTHER

I tried to trigger a discussion about low-input breeding to get a discussion going on at a new site by working party breeding theory and progeny testing, after one year has passed it has no success and the discussion effort at large seem to have got dormant, and actually it was no-one except me who made a real trial. I could not change the content after two years so it is dormant.

EFI had an internal GMO discussion for some time, I was the only real discusser, to make it more entertaining I discussed with myself under different pseudonyms. Nordgen opened a Discussion Forum late 2005 and to get that discussion Forum triggered I arranged my GMO discussion where. The sad thing is that it is the piece of discussion on the Forum still 2008. But at least I got close to 3000 readers!  http://www.nordgen.org/forum/index.php/topic,7.0.html

Forest genetics has a discussion forum FORESTGEN  http://groups.google.com/group/forestgen. It has existed since around 1995. It is used for announcements but seldom (sometimes a year) for debate, and when it is the debates are short.

Min fakultets framtida strategi, initierad av Erik Sundström. Resultat: Den enda som gjorde inlägg var Dag Lindgren (man måste tillhöra fakulteten för att ha behörighet). https://arbetsplats.sfak.slu.se/Strategi/Lists/General%20Discussion/AllItems.aspx

En liten debatt jag initierade själv om pollenkontamination i fröplantager på en arbetsplats. Denna kan också ge underlag till deprimerade kommentarer och ger mig en inblick i de stora svårigheterna, men i skenet av andra erfarenheter måste jag betrakta resultatet som helt lysande med hänsyn till att det bara är 40 personer som fått länken, och ca 8 av dem har gjort inlägg. Felet var inte att jag inte kunde få kontaminationen diskuterad utan det funkade dåligt tekniskt och att intresset svalnade när jag försökte vidga diskussione

Dessa iakttagelser föranleder mig att tänka efter och jag tycker nog några andra borde göra det också. Det är uppenbart att denna typ av IT förmedlade diskussioner borde ha en enorm potential att utvecklas till något positivt och kreativt, varför sker inte detta?

Jag tror att mycket av förklaringen ligger i själva tekniken, bl a att de som tekniskt kontrollerar systemen och ger råd till de som använder dem t ex prioriterar sekretess och kontroll framför användarvänlighet. Det vore önskvärt om detta utreddes, eftersom samhället berövas ett kraftfullt hjälpmedel genom att IT inte utvecklas så att det kan användas på ett effektivt sätt. Fast å andra sidan är svårigheterna så uppenbara att de nog beror på något annat än att de inte är utredda.  Det är mest tekniker och entusiaster som talar med varandra om hur bra de är, användarsvårigheter kommer inte fram. IT folk har vanligen oanvändbara förklaringar typ utbildningsbehov, otillräckliga resurser till IT-avdelningen....

Men det måste också finnas förklaringar i de humana organisationssystemen. Man kanske tycker öppen demokratisk debatt är ett meningslöst eller ivarjefall ineffektivt sätt att påverka? Reflekterar det bara mentaliteten hos europeiska skogsforskare eller ligger det djupare? Varför är det omöjligt att få tankeutbyte till stånd utan kostnads och tidskrävande resor – eller är det i själva verket så att resor görs av andra skäl och tankeutbytet inte är mer omfattande än på nätet fast detta inte inses, eftersom det är sämre dokumenterat? Eller är det enda detta dokument visar att Dag Lindgren är en abnorm avvikare?

Matti har skött FORESTGEN där man kan sända meddelanden till 500 skogsgenetiker. Debattförsök har i allmänhet gått dåligt även om det förekommer glimtar någon gång per år där det växlas 3-4 repliker. FAO har en debatt om GMO som går hyggligt, det har även varit om SkogsGMO. Antalet europeiska och svenska deltagare var dock mycket lågt. Wikipedia kanske är ett verktyg som vi skulle använda mer även professionellt som ett debattredskap, den verkar funka bra i den mer allmänbildande sfären.

 Jag för många ”personliga emaildebatter”, dvs diskuterar nått med ca tio andra (just som jag gör nu). Typiskt blir det ett ganska litet gensvar i förhållande till nedlagd tid och energi, men ändå en viss konstruktiv respons och känns som det för framåt och är meningsfullt, men ändå ganska segt. Jag initierar 65% av de debatter av den typen jag är med i.

FAO har fört en ganska framgångsrik diskussion om bioteknologi med 13 diskussioner, den senaste sammanfattas:

Here is the Summary Document of the e-mail conference entitled "The role of biotechnology for the characterization and conservation of crop, forest, animal and fishery genetic resources in developing countries" that took place between 6 June and 4 July 2005, as Conference 13 of the FAO Biotechnology Forum (http://www.fao.org/biotech/forum.asp).

The aim of the 12-page document is to provide a summary of the main issues discussed during the moderated e-mail conference, based on the messages posted by the participants. During the 4-week long conference, around 650 people subscribed to the conference and 127 messages were posted from 38 different countries,

AV de 127 debattinläggen var inget från Sverige och 13 från Europa.

Last edit 08-03-07