Seed orchard links 4

 

 

American organisation concerned with seed questions: http://www.rngr.net/

En skoglig naturvårdsida , jag kan inte hitta något angrepp mot fröplantager på denna. Det antyder att det betraktas som en godartad företeelse ur miljösynpunkt.

Dagfjärilar och Ängsblommor förefaller vara vanliga i en granplantage nära Umeå (Hissjö)

En finsk fröplantage som har nämnvärd betydelse för Sveriges skogar är granplantagen Svartbäck.   

  Länk till finsk fröjuridik (på svenska), en del fröplantagefrågor avhandlas 

In British Columbia some seed orchards characteristics including effective population size (“status number”) are used operationally.

Lågbudgetförädling och frökällor för ädla lövträd, i första hand ask.  Ett internationellt möte om lågbudgetförädling: Small scale breeding and genetic conservation, Antalya -Turkey, October 9-13, 2006

Tellalov, Yordan (2006) Relative female reproductive output of grafted Scots pine (Pinus sylvestris) clones planted on different places.   Examination work which indicates that reproductive output varies so ranking estimates become unreliable.

Finnvid Prescher and I made a study journey to USA for studying seed orchards in September 2006. Några av våra intryck finns här. In connection to that I made a webpage  som också tar upp en del fröplantage-relaterad diskussion. A relevant travel report by a theme from BC visiting mainly Georgia in 2000. Det finns två "PlantAktuellt" om SE USA och Sveriges inflytande, en av Gunnar Jansson och en av Dag Lindgren. In SE US they often deploy seed orchard harvests clonewise, the practice is described and evaluated
About seed sources of southern pine

En diskussion om tidsavståndet till vinst.
It has been discussed to renew the pine seed orchard Gotthardsberg, I wrote a discussion and documentation in connection with that
We discuss how to renew a seed orchard including topgrafting;   ____
Toppympning (in Swedish)   I suggest we start experiments immediately with top-grafting to get experience of this technique to replace bad genotypes with good in existing seed orchards

 Here I have a honory clone page meant for those who are holders of honory clones    

Gamla listor på svenska tall- och granplantager

Sist editerat 14-03-31