Seed orchard links 1

 

 

 

 

 

*_Fröplantager Artikel i Norrlandsförbundets årsbok 2013 av Dag Lindgren

* A chapter in a book about seed orchards by Dag Lindgren

* A webplace about seed matters

*Proceedings of the Southern Forest Tree Improvement Conferences

*American organisation concerned with seed questions: http://www.rngr.net/ 

*Canadian organisation concerned with forest genetics

 

En sydsvensk plantfirmas hemsida http://www.ramlosaplant.se/

Granfröproduktion. En utredning från 1992. Huvuddelen. Appendix 6 om lågprisalternativ till fröplantager

*_Fröplantageartikel på svenska på Wikopedia

En länk om fröodling för köksväxter, kanske inspiration för skogsträd http://www.froodling.se/pdf/froodling1.pdf

*_Torgny Bergström har verksamhet om bl a fröplantager och är en resurs  

*_Dag Lindgren har utrett frötäktsfrågor, bland annat finns en analys av rikslängden, och aktuell plantproduktionsstatistik

En inte uppdaterad version av rikslängden och importstatistik kan nås på
http://daglindgren.upsc.se/Documentations/Reproductive_materials/Reproductive_Material.htm

*-Nordiska GENresurser och Mangfald är en årlig samling korta (1-2 sidor) och populära artiklar om ämnen med anknytning till genresurser i de "nordiska" (nordeuropeiska) länderna reps en årsbok. Där ingår också skogliga artiklar (t ex om förädling).
Volymen kan laddas ner i engelsk eller skandinavisk version. DagL skrev i "Nordic Genresources 2006" om fröplantager baserat på ett föredrag vid Frostavallen-mötet och senare om fröplantagemötet.

*En naturvårdsida, jag kan inte hitta något angrepp mot fröplantager, vilket antyder att det betraktas som en godartad företeelse ur miljösynpunkt.

 

 

 

Sist editerat 14-03-02